AKTUALITY

ROZMÝŠĽATE NAD TÝM, ŽE ZAČNETE PODNIKAŤ?
TAK TREBA NIEČO PODNIKNÚŤ!

Zuzana Blažejová: Šancu uplatniť sa v biznise má každý, kto je ochotný na sebe a svojom podnikaní tvrdo pracovať

Zuzana Blažejová, výkonná riaditeľka oddelenia daňového poradenstva v medzinárodnej audítorskej a poradenskej spoločnosti KPMG, ktorá bude tento rok porotkyňou v súťaži Podnikateľka Slovenska, v rozhovore porozprávala, ako vníma podnikanie žien na Slovensku.

Ako sa posunulo podnikanie žien na Slovensku za posledné dve dekády?

Za posledných 20 rokov prešlo podnikateľské prostredie na Slovensku vo všeobecnosti výraznou zmenou. Vstup do Európskej únie a následne menovej únie, pokročilejšia regulácia či príchod zahraničného kapitálu boli zlomové body, ktoré podnikateľom priniesli nové možnosti. Nepochybne aj tieto udalosti prispeli k tomu, že sa oveľa viac žien odhodlalo podnikať. Avšak stále v našej spoločnosti pretrvávajú stereotypy, ktoré uberajú ženám zo sebavedomia. Už dávno neplatí, že ženy by sa mali starať len o domácnosť a deti. Pevne verím, že sa toto nazeranie na nežnejšie pohlavie v priebehu ďalších rokoch zmení a ženy budú mať ešte lepšie zázemie pre svoje podnikanie.


Podnikateľka Slovenska chystá jubilejný 20. ročník. Mali ste v minulosti možnosť sledovať aspoň čiastočne našu súťaž?

Po minulé roky som registrovala súťaž Podnikateľka Slovenska, pričom ma zaujala natoľko, že sme sa rozhodli osloviť organizátorov súťaže s možnosťou spolupráce. Verím, že spoločne s mojimi kolegami v porote obohatíme súťaž našimi skúsenosťami a vedomosťami.


Vyštudovali ste obchod a marketing na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Majú podľa vás ženy rovnakú šancu uplatniť sa v biznise ako muži?

Šancu uplatniť sa v biznise má podľa mňa každý, kto je ochotný na sebe a svojom podnikaní tvrdo pracovať, a to aj na úkor voľného času. Zároveň si však myslím, že ženy podnikateľky majú o niečo komplikovanejšiu situáciu ako muži, keďže na Slovensku sú domáce práce a výchova detí ešte stále väčšinou považované za doménu žien. Vyžaduje to množstvo času, hoci už som sa stretla aj s mnohými výnimkami, kedy muži výrazne pomáhajú svojim partnerkám s domácnosťou aj starostlivosťou o deti. Určite sa zhodneme, že žena, ktorá má doma zázemie a vďaka svojmu partnerovi má zabezpečenú rodinu, má úplne inú štartovaciu čiaru. Okrem toho sme my ženy väčšinou menej ochotné riskovať. Preto obdivujem všetky podnikateľky, ktoré sú ochotné podstupovať riziká spojené s podnikaním.


Ste členkou predstavenstva Rakúsko-slovenskej obchodnej komory. Ako sú na tom ženy a podnikanie v Rakúsku? Máte bližšie informácie?

Nemám bližšie informácie o tom, či je podnikateľské prostredie v Rakúsku pre ženy priaznivejšie než u nás. Predpokladám však, že ženy podnikateľky v Rakúsku čelia podobným problémom ako naše podnikateľky.


Stretli ste sa v poslednom čase so ženským podnikateľským plánom alebo iniciatívou, ktorá vás zaujala?

Jedna moja bývalá kolegynka založila škôlku a dodnes sa jej darí. Držím jej palce aj naďalej, pretože dať deťom v útlom veku dobré základy pre život, je veľmi dôležité.


Ste lektorkou v oblasti daňovej problematiky. Máte pocit, že sú u nás podmienky pre živnostníkov a súkromné podnikanie nastavené tak, aby mohli svoje nápady a podnikateľské aktivity naplno realizovať? Inými slovami, nie sú podľa vás ľudia v tejto sfére znevýhodňovaní?

Daňové zákony sa často novelizujú, pričom existuje určitá snaha uľahčiť situáciu práve malým podnikateľom. Podnikateľské prostredie pre malých a stredných podnikateľov však so sebou prináša množstvo výziev, a to nielen v oblasti daňových zákonov, ale aj iných predpisov, ktoré podnikatelia musia dodržiavať. Osobne si neviem predstaviť, že by na Slovensku niekto mohol podnikať bez odbornej pomoci poradcov a vzájomného podporovania sa.


Čo podľa vás musí mať žena, ak chce byť v podnikaní úspešná?

Musí mať silnú motiváciu ísť za svojim cieľom a tiež musí byť ochotná tvrdo pracovať a riskovať. Zároveň potrebuje veľkú podporu svojej rodiny a množstvo času, ktorý môže venovať podnikaniu.


Kde v ženskom podnikaní vidíte najväčšie rezervy?

Muži sa navzájom viac podporujú, a to či už v podnikaní alebo v zamestnaní. My ženy máme v tejto oblasti zatiaľ veľké rezervy.


A na záver jedna osobnejšia. V KPMG ste už 22 rokov. Ako sa firme darí a čo vás na súčasnej pozícii najviac napĺňa? Aké máte najbližšie ciele?

Spoločnosť KPMG sa na Slovensku etablovala ako jedna z najväčších spoločností venujúcich sa hlavne oblasti auditu, daňového poradenstva, ako aj transakčného poradenstva alebo management consultingu. Na spoločnosti KPMG veľmi oceňujem tímovú prácu a medzinárodný rozmer, ako aj možnosť pracovať na zaujímavých projektoch v priateľskom prostredí a neustále sa vzdelávať. Napĺňa ma hlavne tímová práca, možnosť stretávať sa so zaujímavými ľuďmi, odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti mladším kolegom a možnosť venovať sa popri technickej robote aj oblastiam, ktoré ma osobne zaujímajú. V blízkej budúcnosti by som rada ešte viac posilnila naše služby v oblasti sektora nehnuteľností, ktorým sa tiež venujem.Kto je Zuzana Blažejová

Zuzana Blažejová je absolventkou inžinierskeho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, špecializácia obchod a marketing. V KPMG pôsobí od roku 1997, aktuálne na pozícii Výkonný riaditeľ oddelenia daňového poradenstva a líderka pre sektor nehnuteľností. Zuzana je tiež členkou komory slovenských daňových poradcov a pôsobí aj ako lektorka v oblasti daňovej problematiky. Zároveň je členkou predstavenstva Rakúsko-slovenskej obchodnej komory na Slovensku. Hovorí piatimi jazykmi.