PARTNERI SÚŤAŽE

JE DÔLEŽITÉ PODPORIŤ KOMUNITU PODNIKATELIEK, KTORÉ ZDIEĽAJÚ ROVNAKÉ HODNOTY A VNÍMAJÚ PODNIKANIE AKO SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÚ ČINNOSŤ

Organizátor SÚŤAŽE

Generálny partner súťaže

Odborný partner

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri

Hlavní reklamní partneri

Reklamní partneri

Zakladatelia SBA