AKTUALITY

ROZMÝŠĽATE NAD TÝM, ŽE ZAČNETE PODNIKAŤ?
TAK TREBA NIEČO PODNIKNÚŤ!

Podnikateľka Slovenska a odborný partner KPMG

S hrdosťou si dovoľujeme oznámiť, že po prvý raz v histórii má súťaž Podnikateľka Slovenska aj odborného partnera.

Odborným partnerom jubilejného 20. ročníka Podnikateľka Slovenska sa stala spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o.

Spoločnosť KPMG pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991 a za tento čas dostala dôveru viac ako 3000 klientov. Služby spoločnosti využívajú slovenské malé a stredné podniky, korporácie, inštitúcie štátnej a verejnej správy i súkromní investori. Klienti oceňujú dôkladnú znalosť lokálneho trhu, ktorá je podporená skúsenosťami a odborníkmi z členských firiem KPMG po celom svete.

Dnes KPMG na Slovensku zamestnáva viac ako 300 ľudí, ktorí poskytujú širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb z pobočiek v Bratislave a Košiciach.