Alexandra Krajčíová Orčíková

VAS s.r.o.

Žilinčanka podniká v špecifickom, ale nenahraditeľnom odvetví – kafilérii. Matka dvoch synov sa mu venuje dnes už s 50 zamestnancami. V rodinnej firme VAS pracuje takmer 20 rokov, jej vedenie prevzala pred tromi rokmi. Ide o jedinú úspešne fungujúcu kafilériu na Slovensku. Tá spracúva vedľajšie živočíšne produkty a recykláciou vyrába mäsokostnú múčku a kafilerický tuk. Hlavným zameraním spoločnosti je zber, zvoz a neškodné odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov, veterinárna asanácia tzn. ochrana zvierat, obyvateľstva na území SR pred nákazami. Okrem toho je 10 rokov štatutárkou Materského centra Levík. Ako zakladajúca členka Rotary clubu v Žiline sa venuje filantropii.