AKTUALITY

ROZMÝŠĽATE NAD TÝM, ŽE ZAČNETE PODNIKAŤ?
TAK TREBA NIEČO PODNIKNÚŤ!

Startit UP: Podnikateľka Slovenska a AJ TY v IT idú v 19. ročníku súťaže do spolupráce a vzájomnej podpory

Ženy podnikajú a sú kreatívne vo všetkých oblastiach, ale predsa len sú odvetvia, ktoré sú aj vďaka kultúrnym stereotypom, dlhodobo považované za mužskú doménu. A nielen to. Lucia Veselská pripomína, že aj samotné podnikanie ako aktivita je považovaná, bohužiaľ často aj samotnými ženami za mužskú aktivitu. To má potom vplyv na to ako okolie vníma podnikateľky, ktoré sa roz­hodnú realizovať svoj nápad a začnú podnikať.

„Je dokázané, že najlepšie výsledky dosahujú tie firmy a spoločnosti, kde je základom a prirodzenou súčasťou ich biznis modelu diverzita, čo v preklade znamená, že v spoločnosti pracujú, alebo podnikajú muži, ale rovnako aj ženy. Prináša to nielen väčšiu akceleráciu v uplatňovaní inovácií a tým aj konkurencieschopnosť a zisk, ale ženy majú vplyv na kultúru riadenia, etický a sociálny rozmer podnikania, či už k svojmu okoliu alebo vo vnútri firmy,“ tvrdí riaditeľka súťaže Podnikateľka Slovenska Lucia Veselská, ktorá mimochodom prvé pracovné skúsenosti nadobudla na Katedre informačných technológií Ekonomickej Univerzity v Bratislave.

Čítajte článok na Startitup.sk