História

Súťaž Podnikateľka Slovenska založila v roku 1999 Slovak Business Agency, kedy pôvodný názov súťaže bol Vynikajúca podnikateľka. Jej cieľom je poskytnúť slovenským ženám-podnikateľkám priestor prezentovať svoje podnikateľské aktivity a výsledky, možnosť zúčastniť sa projektu s vysokou konkurenčnou úrovňou, motivovať začínajúce podnikateľky a ukázať cestu ďalším ženám, ktoré uvažujú o podnikaní.
Ženy sa v prvých rokoch mohli prihlásiť a súťažiť len v dvoch kategóriách: Vynikajúca podnikateľka a Začínajúca podnikateľka.

2015

16. rok

Titul Podnikateľky Slovenska 2015 si vyslúžila svojou podnikateľskou činnosťou Želmíra Komorechová s firmou Kompava, s.r.o. Firma podniká v oblasti vývoja, výroby a distribúcie výživových doplnkov pre športovcov. Najlepšou začínajúcou podnikateľkou sa stala Ľubica Mačugová a najúspešnejšou živnostníčkou Renáta Hermysová.

15. rok

Absolútne víťazstvo v súťaži za rok 2014 si odniesla podnikateľka z Banskej Bystrice, Marianna Slivková s firmou Ledeco Solution, s.r.o. kde vyrábajú, predávajú a distribuujú atypické osvetlenia na báze LED technológie a optických vlákien. Prvenstvo v kategórii Začínajúca podnikateľka získala Bianka BODNÁROVÁ a v Úspešnej živnostníčke zažiarila Katarína BLAŠKO ŠVECOVÁ.

14. rok

Ivanna Čandová s titulom Podnikateľka Slovenska 2013 očarila hodnotiacu komisiu výrobou, predajom a distribúciou výživového doplnku OLEJOVITA. Začínajúcou podnikateľkou sa stala Helena VOŽŇÁKOVÁ a titul Úspešná živnostníčka dostala Erika OBDRŽALKOVÁ. Špeciálna cena poroty bola udelená Kornélii Dimičovej.

13. rok

V roku 2012 sa prebojovala až po titul Podnikateľka Slovenska Lucia CHORENDŽÁKOVÁ, ktorá riadi pekáreň LK TATRY s.r.o. vo Veľkej Lomnici. V ostatných dvoch kategóriach sa umiestnili Monika KUPCOVÁ ako najlepšia začínajúca podnikateľka a Andrea MICHALCOVÁ ako najúspešnejšia živnostníčka. Jana BIELIK si odniesla špeciálnu cenu poroty.

12. rok

Podnikateľkou Slovenska sa v roku 2011 stala Lenka Kolláriková. Jej firma Llarik, s.r.o. sídliaca v Seredi sa venuje tvorbe softvérov. V kategórii Začinajúca podnikateľka zvíťazila Jana Talavašková a Úspešnou živnostníčkou sa stala Alexandra Šmidáková. Porota udelila špeciálnu cenu Ľudmile Blaškovej s jej reštauráciou na Počúvadlianskom jazere.

11. rok

V roku 2010 ocenili titulom Podnikateľka Slovenska Natáliu Vicsápiovú, ktorá sa stala víťazkou s jej firmou NAVI GRAF vo Vozokanoch pri Galante. V odbore pracuje od svojich 18 rokov a pôvodnú reklamnú agentúru rozšírila o nový podnik - tlačiareň. Titulom Začínajúca podnikateľka sa mohla pýšiť Zdenka Švábeková spolu s Úspešnou živnostníčkou Darinou Tomajkovou. Cenu poroty si odniesla Mária Čaklošová.

10. rok

Podnikateľkou Slovenska 2009 sa stala Jana Ďuríková z Opatovskej Novej Vsi pri Veľkom Krtíši so spoločnosťou VITIS. Predmetom jej podnikania je výroba a predaj viničových sadeníc i vína a agroturistika. V kategórii Úspešná živnostníčka si prvenstvo odniesla Lucia Barutíková a za najlepšiu Začínajúcu Podnikateľku vyhlásili Drahoslavu Gezmickú. Špeciálna cena poroty bola udelená Dáši Guzmanovej.

2009

9. rok

Zo šiestich desiatok kandidátok si prvé miesto v hlavnej kategórii odniesla pani Oľga Apoleníková z farmy Pružina, kde sa venujú poľnohospodárstvu, chovu oviec a domácej výrobe tradičných i netradične pripravovaných mliečnych dobrôt. Pani Martina Radošinská získala ocenenie v kategórii Začínajúca podnikateľka, Iveta Smileková v kategórii Úspešná živnostníčka. Cenu poroty udelili Andrei Stuchlíkovej.

8. rok

V roku 2007 si súťaž prešla hneď dvoma zmenami. Organizátori zmenili názov súťaže na Podnikateľka Slovenka, ako ho poznáme dnes, a vytvorili novú kategóriu Úspešná živnostníčka.

Titul Podnikateľka Slovenska 2007 a víťazstvo v hlavnej kategórii Vynikajúca podnikateľka získala pani Eva Pechancová. Zaoberá sa drevovýrobou v rámci svojej spoločnosti Drepex, s.r.o. Prvú priečku spomedzi začínajúcich podnikateliek obsadila Blanka Feč Vargová. Víťazkou v novej kategórii sa stala Danica Marečková. Cenu poroty si odniesla Terézia Madarová.

7. rok

Rok 2006 sa vyznačuje najmä tým, že nad projektom prebrala záštitu manželka prezidenta SR p. Silvia Gašparovičová. Víťazkou sa stala pani Mária Hošalová z Banskej Bystrice. Riadi spoločnosť GUKOTEX – PRIVAT s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou dámskej konfekcie. Prvé miesto v kategórii Začínajúca podnikateľka obsadila Tatiana Kyseľová. Cenu sympatie, ako aj Cenu poroty, si odniesla Anna Krešáková.

6. rok

Titul Vynikajúca podnikateľka SR pre rok 2005 získala  Mária Csizmadiová, majiteľka spoločnosti Speed line, s.r.o. Hlavným predmetom podnikania je medzinárodná doprava a špedícia. Prvé miesto v kategórii Začínajúca podnikateľka obsadila Ildikó Jurinová. Cenu sympatie získala Petra Abrahámová. Hodnotiaca komisia tiež po prvýkrát udelila Cenu poroty a to Eve Bačovej.

5. rok

Hlavné ocenenie v roku 2004 udelili pani Juliane Sleziakovej. Hneď po nežnej revolúcii založila rodinnú firmu Mlyn a pekárne u Sleziakov. Medzi začínajúcimi podnikateľkami vynikla pani Jaroslava Vozárová a verejnosť svojím hlasovaním vyzdvihla aktivity pani Carmen Kováčovej.

4. rok

Hlavnú cenu v r. 2002 získala predsedníčka Top Centra Podnikateliek, PhDr. Elvíra Chadimová. Pôvodne jazykové a prekladateľské centrum rozšírila o ponuku štúdia v zahraničí, rekvalifikačné kurzy, manažérske vzdelávania a mnohé ďalšie aktivity v rámci spoločnosti PTK Echo. Ďalšími ocenenými sa stali začínajúca podnikateľka Iveta Kahabková a cenu sympatie hodnotiacej komisie získala Galina Barčáková.

3. rok

V tomto roku hodnotiaca komisia posudzovala viac ako tri desiatky kandidátok. Víťazkou v hlavnej kategórii sa stala pani Erika Oravcová. Výroba domácich cestovín je hlavným predmetom činnosti jej spoločnosti ERCE s.r.o. Titul Začínajúca podnikateľka získala pani Katarína Gachová a Cenu sympatie si odniesla pani Emília Fojtíková.

3rok

2. rok

Prvé miesto v r. 2000 titul Vynikajúca podnikateľka  získala pani Ingrid Kaczoreková zo spoločnosti INVEX. Zaoberá sa výrobou trvanlivých potravinárskych výrobkov – známe sú predovšetkým Kráľovské jemné slané tyčinky. Emília Ondrošová zvíťazila v kategórii Začínajúca podnikateľka. Cenu sympatie udelili Margite Eichlerovej.

1.rok

Spolupracujúcimi inštitúciami na prvom ročníku súťaže boli Fond Kanady pre SR, Zväz moravsko – sliezkych podnikateľov, občianske združenie Profesionálne ženy a Slovenský živnostenský zväz.

Historicky prvou podnikateľkou, ktorá získala titul Vynikajúca podnikateľka, bola pani Katarína Prítyiová. Jej spoločnosť LESTRA & Company, s.r.o. sa venuje šľachteniu a výrobe zeleninových a kvetinových osív. V kategórii Začínajúca podnikateľka zvíťazila pani Darina Tomajková a Cenu sympatie si odniesla Mária Balančinová.

1rok