LÝDIA MACHOVÁ

Lýdia Machová je profesionálna tlmočníčka. Plynule sa dohovorí v siedmich cudzích jazykoch (angličtina, nemčina, španielčina, poľština, francúzština, ruština a jazyk esperanto). Počas doktorandského štúdia translatológie, ktoré ukončila v roku 2016, rozbehla úspešné podnikanie pod názvom Jazykový mentoring. V priebehu jeden a pol roka si jej online kurzami prešlo viac ako tisíc Slovákov a Čechov. Jazyky sa neučia klasickými školskými metódami, ale kombináciou najrôznejších metód dostupných cez internet, ktorým sa venujú každodenne, systematicky, efektívne, a ktoré ich predovšetkým skutočne bavia. Lýdia je už druhý rok organizátorkou najväčšieho svetového podujatia pre polyglotov (Polyglot Gathering), na ktorom sa zúčastňuje vyše 400 polyglotov z celého sveta. Pravidelne prednáša a motivuje ľudí k učeniu sa jazykov doma aj v zahraničí. Vo voľnom čase veľa cestuje. Momentálne pracuje na svahilčine. Cena za moderný inovatívny prístup je ocenením podpredsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho pre investície a informatizáciu, ktorý ju na toto ocenenie aj navrhol.