Klaudia Virgovičová

Váš Komfort s. r. o.

Váš Komfort s.r.o. je firma, ktorá sa zameriava na upratovanie domácností a firiem. Začínali  v roku 2011 so šiestimi domácnosťami a nulovými skúsenosťami. Teraz má firma čerstvých sedem rokov, čísla neporovnateľne vyššie, no teória je stále rovnaká: „Spokojnosť klienta a tímová spolupráca sú základom“. I napriek tomu, že je to  malá firma, zakladá si na tom, aby boli všetci členovia v rámci možností spokojní. Pre Klaudiu Virgovičovú je  nesmierne dôležité spojenie práce a rodiny, na čo aj kladie veľký dôraz, a považuje to za špecifické v rámci jej  segmentu. Dáva priestor mamičkám čerstvo po materskej dovolenke, snaží sa vyhovieť v rámci pracovnej doby – prispôsobiť  čas kedy deti končia v škole / škôlke. Dáva tiež možnosť čerpania dovoleniek v rámci školských prázdnin, prvého školského dňa, či celozávodnej dovolenky počas Vianočných sviatkov. Usporadúva teambuildingové akcie, na ktorých nesmú chýbať deti jej tímu, pre ktoré sú akcie určené, no zároveň veľmi utužujú  výborný kolektív. Komunikácia s klientom je pre nich základom úspechu a je naozaj nesmierne dôležitá. V rámci ponuky služieb sa snažia neustále zlepšovať kvalitu, splniť všetky možné niekedy aj nemožné požiadavky. Ako odmenou sú pre ňu dlhoročne spokojní klienti, ktorých dôveru si nesmierne váži. Je príkladom toho, kedy vôbec nie je podstatné koľko máte rokov.  Podľa nej je  „len“ nesmierne dôležité byť cieľavedomí, venovať sa tomu čo Vás skutočne baví a neočakávať úspech obratom. Všetko chce svoj čas, tvrdé úsilie a dokážete aj nemožné. Už v roku 2013 sa jej  podarilo v rámci štúdia zúčastniť sa na súťaži Študentskej podnikateľskej ceny 2013 kde sa stala finalistkou a nositeľkou ocenenia JCI-Slovakia za zaujímavý podnikateľský nápad. Za túto skúsenosť a príležitosť je do dnes vďačná. Bolo veľmi príjemné dostať ocenenie za jej  vtedajšiu prácu a snahu, no zároveň to bolo obrovské nakopnutie pracovať naďalej tvrdo a plniť ciele.