ELENA KOHÚTIKOVÁ

Elena Kohútiková pochádza z Vlčkoviec pri Trnave. Je vyštudovanou ekonómkou, ktorá si doktorát z ekonómie urobila pri práci v Ekonomickom ústave SAV. Jej meno je úzko späté s prijatím eura na Slovensku. Aj preto ju volajú aj Lady Euro. Od roku 1990 pracovala v Štátnej banke Československej, neskôr v Národnej banke Slovenska. Najskôr ako vrchná riaditeľka ekonomického úseku, členka Bankovej rady. Od roku 2000 zastávala post viceguvernérky. Centrálnu banku zastupovala aj v Európskej komisii vo Výbore pre ekonomickú a finančnú politiku a v Európskej centrálnej banke. Od roku 2006 pôsobila vo VÚB banke. Najskôr ako členka predstavenstva a vrchná riaditeľka Úseku finančných a kapitálových trhov a od marca 2009 ako zástupkyňa generálneho riaditeľa. Zo svojej funkcie odišla v októbri minulého roka, po štyridsiatich rokoch práce. Rozhodla sa venovať vnúčatám. Naďalej však zostala aktívna v správnych a vedeckých radách univerzít, v Nadácii VUB banky a skúsenosti odovzdáva prostredníctvom prednášok ďalej.