Stať sa partnerom

 

Staňte sa partnerom súťaže Podnikateľka Slovenska 2017

Projekt Podnikateľka Slovenska založila Slovak Business Agency v roku 1999. Cieľom
projektu je oceniť ženy, ktoré dosahujú výnimočné výsledky v podnikaní a dokážu
sa presadiť na trhu. Súčasne sa zameriava na spropagovanie najúspešnejších žien,
ktoré dokázali zladiť rodinné a pracovné povinnosti. Publicitou týchto podnikateliek sa
snaží motivovať ostatné ženy, aby začali podnikať, alebo aby sa nebáli rozvíjať svoje
podnikateľské aktivity.
Je určená nielen pre začínajúce podnikateľky ale aj tie, ktorých spoločnosti sú pevne
etablované na trhu.

V prípade záujmu o nadviazanie spolupráce nás neváhajte kontaktovať TU.