AKTUALITY

ROZMÝŠĽATE NAD TÝM, ŽE ZAČNETE PODNIKAŤ?
TAK TREBA NIEČO PODNIKNÚŤ!

Rozhovor s Janom Žákom, generálnym riaditeľom METRO Cash & Carry SR

Prinášame Vám rozhovor s Janom Žákom, Generálnym riaditeľom METRO Cash & Carry SR.

Momentálne sa pripravuje 18. ročník súťaže Podnikateľka Slovenska. V čom vidíte jej hlavný prínos?
Súťaž Podnikateľka Slovenska vnímam ako možnosť poukázať na silné príbehy žien, ktoré dokázali uspieť vo svete biznisu, či už vo veľkých spoločnostiach, ale aj v start – upoch. Sú to ženy, ktoré často krát dokázali skĺbiť rodinu a prácu a presadiť sa v náročných podmienkach na trhu. Som preto rád, že táto súťaž existuje, na jednej strane je inšpirujúca a na druhej je spoločnou vďakou za niekedy až neuveriteľné pracovné nasadenie žien v spoločnosti. Tieto príbehy sú inšpiráciou nielen pre nás, ktorí pôsobíme vo sfére biznisu, ale sú inšpiráciou pre všetky ženy, ktoré rozmýšľajú či a ako začať s podnikaním.

Svet biznisu láka čoraz viac žien, ako vy osobne vnímate ženy ako podnikateľky? Dá sa vôbec hovoriť o mužskom a ženskom podnikaní?
Samozrejme tie rozdiely tu sú. Ako som spomínal v predchádzajúcej odpovedi, ženy – podnikateľky musia často krát dokázať skĺbiť rodinu a prácu a presadiť sa tak v náročných podmienkach na trhu. Preto ak uspejú, znamená to, že sú často krát priebojnejšie ako muži. Mám pred nimi veľký rešpekt, ale rád spolupracujem so ženami v biznise, pretože ho dokážu urobiť oveľa ľudskejším.

Aké výhody môže priniesť podnikanie ženám?
Samostatnosť, sebarealizáciu a splnenie si svojich snov. To všetko ponúka podnikanie nielen pre ženy, ale aj pre mužov. Špecifické je však to, čo môžu ženy priniesť do podnikania. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že ich prínos je veľký. Okrem toho, že vedia byť rovnako dravé, ako ich mužskí kolegovia, tak vynikajú invenčnými riešeniami, väčšou cieľavedomosťou a trpezlivosťou.

Sám ste vrcholový manažér s mnohoročnými skúsenosťami. Je rozdiel medzi ženou podnikateľkou a mužom podnikateľom? Ak áno, v čom?
Skôr ide o tie vlastnosti, cez ktoré ženy vynikajú. Zvlášť v podnikaní je to kreativita, cieľavedomosť a schopnosť prinášať inovatívne riešenia. Bez žien by sa stalo podnikanie iba chladným kalkulom, kde by nemal kto vniesť nehu a ľudský pohľad na riešenie problémov. V tomto im patrí vďaka a obdiv.

Na čo by sa mali ženy pripraviť, ak by sa rozhodli podnikať?
V prvom rade podnikanie nie je vybratie si ľahšej cesty, ale je to tvrdá drina, aby sa podnikateľ presadil a postupne zveľaďoval svoj biznis. Preto musí mať v tom čo robí vášeň, pevnú vôľu a vytrvalosť. Samozrejme si musí byť vedomá toho, že si to vyžaduje čas, preto s obdivom pozerám na ženy, ktoré dokážu skĺbiť podnikanie aj s rodinným životom.

Akých päť „P“ by mala mať správna podnikateľka?
Príjemná, Priebojná, Pracovitá, Progresívna, Pedantná

Aké vlastnosti by mal mať ideálny partner podnikateľky?
V prvom rade musí byť tolerantný a maximálne svoju partnerku podporovať. Podnikanie si vyžaduje obetovať veľa súkromného času, človek si myšlienky z práce nosí všade so sebou. Ak je to zároveň aj vášeň, tak sa musí pripraviť na to, že to bude témou ich každodenných rozhovorov. Je veľmi dôležité, aby podnikateľka mala podporu svojho najbližšieho okolia.

V akých oblastiach podľa vás ženy podnikateľky chýbajú?
Myslím, že je to prierezové. Istý progres však vidím najmä v start-upoch, čo svedčí o ich dobrom pohľade na inovácie. Samozrejme nemôžeme očakávať, že sa ženy húfne pustia do stavebníctva, ale určite by mali mať väčší priestor napríklad v službách. Ja sa však na to nepozerám optikou, kde chýbajú, ale či sú tam, kde chcú byť. Ak preto hovoríme o podpore, tak by to malo byť o podpore konkrétnych podnikateľských príbehov, aby zmysluplné projekty podnikateliek mali šancu na úspech.

Aké podnikateľské príbehy vás oslovujú?
Všetky za ktorými sa skrýva nadšenie a tvrdá drina. Nerozlišujem, či ide o malú pekáreň alebo potraviny, kde si manželský pár plní svoje sny alebo ide o veľké príbehy ako Microsoft, či Apple, kde sa z garáže prepracovali až na nadnárodné korporácie obchodované na burze.

Čo by ste popriali budúcim víťazkám súťaže Podnikateľka Slovenska?
V prvom rade, aby to brali ako motiváciu do ďalšieho obdobia, ale aj to, aby sa obzreli do minulosti na svoje začiatky a tak uvideli ten obrovský kus práce, ktorý je za nimi. V každom prípade im prajem úspech aj do budúcnosti a najmä, aby dokázali motivovať svojim konaním aj okolie v ktorom žijú a pohybujú sa. Slovensko potrebuje silné podnikateľské príbehy, ktoré vytvárajú tieto odvážne a cieľavedomé ženy.


Parse error: syntax error, unexpected end of file in /nfsmnt/hosting1_2/3/c/3cf8e9ed-32b2-40c1-80ed-9cd66fbf077f/podnikatelkaslovenska.sk/web/wp-content/themes/html5blank-stable/page-6.php on line 99