Prihláška

JE DÔLEŽITÉ PODPORIŤ KOMUNITU PODNIKATELIEK, KTORÉ ZDIEĽAJÚ ROVNAKÉ HODNOTY A VNÍMAJÚ PODNIKANIE AKO SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÚ ČINNOSŤ

Ďakujeme za prejavený záujem o prihlásenie sa do našej prestížnej súťaže. Prihlasovanie bolo ukončené.