AKTUALITY

ROZMÝŠĽATE NAD TÝM, ŽE ZAČNETE PODNIKAŤ?
TAK TREBA NIEČO PODNIKNÚŤ!

PODNIKATEĽKA SLOVENSKA SA SPÁJA S AJ TY V IT !

  • 07. 06. 2018
  • Uverejnil Admin Admin
  • Prečítané 418 x
Podnikateľka Slovenska a AT TY v IT idú v 19. ročníku súťaže do spolupráce a vzájomnej podpory.

„Je dokázané, že najlepšie výsledky dosahujú tie spoločnosti, kde je základom a prirodzenou súčasťou ich biznis modelu diverzita, čo v preklade znamená, že v spoločnosti pracujú alebo podnikajú muži, ale rovnako aj ženy. Prináša to nielen väčšiu akceleráciu v uplatňovaní inovácií a tým aj konkurencieschopnosť a zisk, ale ženy majú vplyv na kultúru riadenia, etický a sociálny rozmer podnikania, či už k svojmu okoliu alebo vo vnútri firmy“, tvrdí riaditeľka súťaže Podnikateľka Slovenska Lucia Veselská, ktorá mimochodom prvé pracovné skúsenosti nadobudla práve na Katedre informačných technológií Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zároveň zdôrazňuje, že cieľom súťaže Podnikateľka Slovenska, ktorej 19. ročník sa pripravuje, nie je len oceňovať úspešné podnikateľky, ale v prvom rade podporiť ženy v rozhodnutí podnikať a spolu s nimi objaviť a rozvinúť ich potenciál tak, aby samé seba nespochybňovali.

Ženy podnikajú a sú kreatívne vo všetkých oblastiach, ale predsa len sú odvetvia, ktoré sú aj vďaka kultúrnym stereotypom dlhodobo považované za mužskú doménu. Lucia Veselská pripomína, že aj samotné podnikanie je považované, často aj samotnými ženami, za mužskú aktivitu, čo má potom vplyv na to, ako okolie vníma podnikateľky, ktoré sa rozhodnú realizovať svoj nápad a podnikať. Hoci stúpa počet podnikateliek, stále sa stretávame s tým, že ich po troch rokoch končí viac ako mužov, na čo má vplyv práve predstava o tradičnej úlohe ženy. „Podľa mňa sa úloha ženy matky a podnikateľky nevylučuje, len treba vytvoriť ženám také podmienky a podporu, aby dokázali tieto role skĺbiť a nie sa medzi nimi rozhodovať“, trochu s úsmevom dodáva.

Práve v oblasti podpory, vytvárania podmienok a pozitívnej publicity si je blízka súťaž PODNIKATEĽKA SLOVENSKA s projektom občianskeho združenia AJ TY v IT, ktoré sa svojimi aktivitami snaží zvýšiť záujem dievčat o informatiku, odstrániť predsudky ohľadom IT profesie ako domény mužov a samozrejme aj stereotypné vnímanie, že matematika je niečo ťažké a nie je to pre dievčatá. Dôkazom je aj výsledok prvého neformálneho stretnutia Lucie Veselskej, riaditeľky súťaže Podnikateľka Slovenska a Petry Kotuliakovej z AJ TY v IT, ktoré prinieslo bez váhania dohodu o spolupráci a participácii.

Obe sa zhodli na tom, že IT oblasť je napriek predsudkom paradoxne tá, ktorá rovnako ako podnikanie, umožní ženám sa uplatniť, nakoľko v tomto segmente je stále nedostatok ľudí.

Čo majú teda podnikateľka a ITčkárka spoločné?

Okrem toho, že sú stále považované za prevažne mužské oblasti, musia prekonávať predsudky okolia, obe vo väčšine potrebujú podporu, aby prekonali strach z neznámeho, aby si verili a aby dokázali sa realizovať napriek kultúrnym stereotypom. Projekty ako Podnikateľka Slovenska a AJTY v IT vidia v ženách obrovský nevyužitý potenciál, či už ako v podnikateľkách alebo ženách, ktoré pracujú alebo podnikajú v ITv sektore. „Preto chceme aby ženy nad svojím rozhodnutím nielen rozmýšľali, ale ho aj aj realizovali. Som rada, že v 19. ročníku súťaže začíname spoluprácu s projektom Aj TY v IT a to nielen vo vzájomnej podpore, ale aj realizáciou konkrétnych spoločných podujatí a dokonca prinášame aj nové ocenenie, na ktorom budeme participovať práve s Aj TY v IT. Tou je Ženský TECH Start up“, dodáva riaditeľka súťaže. Okrem toho sa obe zhodli na tom, že treba všetky aktivity vyviezť z Bratislavy do regiónov a zvýšiť povedomie žien o podnikaní a IT sektore v ich lokálnom prostredí s ohľadom na možnosti a špecifiká, ktoré im ponúka ich prostredie.

Nejde o to urobiť zázrak na počkanie, ani nečakáme že každá žena bude podnikať alebo bude programátorka, či vývojárka v IT. Ide o to, začať s aktivitami, ktoré vytvoria pozitívnu atmosféru v spoločnosti, aby si každá žena, vybrala tú cestu ktorou chce ísť ona a nie tú, ktorú od nej očakáva okolie.

BLOG

ROZMÝŠĽATE NAD TÝM, ŽE ZAČNETE PODNIKAŤ?
TAK TREBA NIEČO PODNIKNÚŤ!

PODNIKATEĽKA SLOVENSKA SA SPÁJA S AJ TY V IT !

  • 07. 06. 2018
  • Uverejnil Admin Admin
  • Prečítané 419 x
Podnikateľka Slovenska a AT TY v IT idú v 19. ročníku súťaže do spolupráce a vzájomnej podpory.

„Je dokázané, že najlepšie výsledky dosahujú tie spoločnosti, kde je základom a prirodzenou súčasťou ich biznis modelu diverzita, čo v preklade znamená, že v spoločnosti pracujú alebo podnikajú muži, ale rovnako aj ženy. Prináša to nielen väčšiu akceleráciu v uplatňovaní inovácií a tým aj konkurencieschopnosť a zisk, ale ženy majú vplyv na kultúru riadenia, etický a sociálny rozmer podnikania, či už k svojmu okoliu alebo vo vnútri firmy“, tvrdí riaditeľka súťaže Podnikateľka Slovenska Lucia Veselská, ktorá mimochodom prvé pracovné skúsenosti nadobudla práve na Katedre informačných technológií Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zároveň zdôrazňuje, že cieľom súťaže Podnikateľka Slovenska, ktorej 19. ročník sa pripravuje, nie je len oceňovať úspešné podnikateľky, ale v prvom rade podporiť ženy v rozhodnutí podnikať a spolu s nimi objaviť a rozvinúť ich potenciál tak, aby samé seba nespochybňovali.

Ženy podnikajú a sú kreatívne vo všetkých oblastiach, ale predsa len sú odvetvia, ktoré sú aj vďaka kultúrnym stereotypom dlhodobo považované za mužskú doménu. Lucia Veselská pripomína, že aj samotné podnikanie je považované, často aj samotnými ženami, za mužskú aktivitu, čo má potom vplyv na to, ako okolie vníma podnikateľky, ktoré sa rozhodnú realizovať svoj nápad a podnikať. Hoci stúpa počet podnikateliek, stále sa stretávame s tým, že ich po troch rokoch končí viac ako mužov, na čo má vplyv práve predstava o tradičnej úlohe ženy. „Podľa mňa sa úloha ženy matky a podnikateľky nevylučuje, len treba vytvoriť ženám také podmienky a podporu, aby dokázali tieto role skĺbiť a nie sa medzi nimi rozhodovať“, trochu s úsmevom dodáva.

Práve v oblasti podpory, vytvárania podmienok a pozitívnej publicity si je blízka súťaž PODNIKATEĽKA SLOVENSKA s projektom občianskeho združenia AJ TY v IT, ktoré sa svojimi aktivitami snaží zvýšiť záujem dievčat o informatiku, odstrániť predsudky ohľadom IT profesie ako domény mužov a samozrejme aj stereotypné vnímanie, že matematika je niečo ťažké a nie je to pre dievčatá. Dôkazom je aj výsledok prvého neformálneho stretnutia Lucie Veselskej, riaditeľky súťaže Podnikateľka Slovenska a Petry Kotuliakovej z AJ TY v IT, ktoré prinieslo bez váhania dohodu o spolupráci a participácii.

Obe sa zhodli na tom, že IT oblasť je napriek predsudkom paradoxne tá, ktorá rovnako ako podnikanie, umožní ženám sa uplatniť, nakoľko v tomto segmente je stále nedostatok ľudí.

Čo majú teda podnikateľka a ITčkárka spoločné?

Okrem toho, že sú stále považované za prevažne mužské oblasti, musia prekonávať predsudky okolia, obe vo väčšine potrebujú podporu, aby prekonali strach z neznámeho, aby si verili a aby dokázali sa realizovať napriek kultúrnym stereotypom. Projekty ako Podnikateľka Slovenska a AJTY v IT vidia v ženách obrovský nevyužitý potenciál, či už ako v podnikateľkách alebo ženách, ktoré pracujú alebo podnikajú v ITv sektore. „Preto chceme aby ženy nad svojím rozhodnutím nielen rozmýšľali, ale ho aj aj realizovali. Som rada, že v 19. ročníku súťaže začíname spoluprácu s projektom Aj TY v IT a to nielen vo vzájomnej podpore, ale aj realizáciou konkrétnych spoločných podujatí a dokonca prinášame aj nové ocenenie, na ktorom budeme participovať práve s Aj TY v IT. Tou je Ženský TECH Start up“, dodáva riaditeľka súťaže. Okrem toho sa obe zhodli na tom, že treba všetky aktivity vyviezť z Bratislavy do regiónov a zvýšiť povedomie žien o podnikaní a IT sektore v ich lokálnom prostredí s ohľadom na možnosti a špecifiká, ktoré im ponúka ich prostredie.

Nejde o to urobiť zázrak na počkanie, ani nečakáme že každá žena bude podnikať alebo bude programátorka, či vývojárka v IT. Ide o to, začať s aktivitami, ktoré vytvoria pozitívnu atmosféru v spoločnosti, aby si každá žena, vybrala tú cestu ktorou chce ísť ona a nie tú, ktorú od nej očakáva okolie.