PARTNERI SÚŤAŽE

JE DÔLEŽITÉ PODPORIŤ KOMUNITU PODNIKATELIEK, KTORÉ ZDIEĽAJÚ ROVNAKÉ HODNOTY A VNÍMAJÚ PODNIKANIE AKO SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÚ ČINNOSŤ

Organizátor SÚŤAŽE

Odborný partner

Hlavní mediálni partneri

Hlavný reklamný partner

Reklamní partneri

Zakladatelia SBA