PARTNERI SÚŤAŽE

JE DÔLEŽITÉ PODPORIŤ KOMUNITU PODNIKATELIEK, KTORÉ ZDIEĽAJÚ ROVNAKÉ HODNOTY A VNÍMAJÚ PODNIKANIE AKO SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÚ ČINNOSŤ

Organizátor SÚŤAŽE

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERIZAKLADATELIA SBA