Porota súťaže

Nominácie určia vybraní odborníci v oblasti podnikania, médií a športu, no o víťazkách rozhodnete vy svojimi hlasmi

Porota

Martin Holák

Po absolvovaní štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobil do roku 2006 ako vedecký pracovník v Ústave politických vied SAV.

Lucia Veselská

Po absolvovaní Ekonomickej univerzity v Bratislave na Fakulte podnikového manažmentu v roku 2003, pokračovala v štúdiu na Fakulte práva Univerzity Komenského v Bratislave…

Marcel Grega

Na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského vyštudoval odbor finančný manažment. Pracovné stáže absolvoval v Newtown Savings Bank v Newtone a v Capital Growth Management v Bostone.

PETER PELLEGRINI

Narodil sa v Banskej Bystrici. Na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Technickej univerzite v Košiciach študoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie.

Miriam Letašiová

Úspešne ukončila štúdium na Ekonomickej univerzite, odbor Finančná sústava a peňažníctvo a pokračovala v štúdiu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela.

Jaroslava Lukačovičová

Ako podnikateľka, sa viac ako desať rokov sa venuje účtovníctvu a daniam, aj so špecializáciou na účtovníctvo neziskových organizácií.

Miriam Bellušová

V rokoch 1997-2002 , počas a po skončení štúdia na Ekonomickej univerzite pracovala v Slovenskom živnostenskom zväze. zodpovedná za projektovú spoluprácu s Remeselnou komorou v Trevíri (SRN) a správu projektov PHARE.

Adriana Tomeková

Dermatovenerologička MUDr. Adriana Tomeková pôsobí v Bratislave na vlastnej súkromnej klinike TOMAR. Korektívnej a laserovej dermatológii sa venuje viac ako 17 rokov.

VERONIKA VADOVIČOVA

Vyštudovala aplikovanú telesnú výchovu na Univerzite Palackého v Olomouci a sociálnu prácu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety. Je zamestnaná v Športovom centre polície Ministerstva vnútra.

MÁRIA PODHRADSKÁ

Vyštudovala tlmočníctvo a prekladateľstvo anglického a španielskeho jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave. Práca s deťmi ju vždy fascinovala, preto Stredná pedagogická škola bola jej jasnou voľbou.

Náhradní porotcovia

Daniela Grznárik

Absolvovala Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. 14 rokov sa venuje podnikateľskému poradenstvu a ďalšiemu vzdelávaniu podnikateľov v Bratislavskej regionálnej komore SOPK.