Porota súťaže

Nominácie určia vybraní odborníci v oblasti podnikania, médií a športu, no o víťazkách rozhodnete vy svojimi hlasmi

Porota

Martin Holák

Generálny riaditeľ Slovak Business Agency  

Lucia Veselská

Riaditeľka súťaže Podnikateľka Slovenska  

Zuzana Blažejová

Výkonná riaditeľka oddelenia daňového poradenstva, KPMG na Slovensku  

Milan Repka

Člen predstavenstva Brokeria, a.s.  

Rastislav Chovanec

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR  

Jaroslava Lukačovičová

Združenie podnikateľov Slovenska  

Ján Palenčár

Viceprezident Slovenského živnostenského zväzu  

Nora Lauková

Expert na neverbálnu komunikáciu  

Daniela Grznárik

 

VERONIKA VADOVIČOVA

Reprezentantka SR v športovej streľbe zdravotne postihnutých  

Adriana Tomeková

Primár kliniky TOMAR spol. s.r.o.  

Marek Fašiang

Herec a podnikateľ