O súťaži

CHCEME OCENIŤ ŽENY, KTORÉ UŽ TERAZ SVOJÍM PODNIKANÍM TVORIA BUDÚCNOSŤ NIELEN PRE SEBA, ALE AJ PRE KOMUNITU, REGIÓN A CELÉ SLOVENSKO A PODNIKANIE VNÍMAJÚ AKO NIEČO, KDE JE MOŽNÉ PREPÁJAŤ TRADIČNÉ HODNOTY V KOMBINÁCII S INOVÁCIAMI A TVORIŤ AJ ZISK

Príhovor

Lucia Veselská

riaditeľka súťaže Podnikateľka Slovenska
Majú nápad, víziu, energiu a chuť dokázať, že cesta akou sa v živote vybrali, má zmysel a perspektívu. A v neposlednom rade, kráčajú po ceste, ktorú sa oplatí nasledovať. Aj preto je ich práca prínosom pre spoločnosť a zároveň inšpiráciou. Práve takýmto ženám – podnikateľkám je určená naša súťaž, ktorá stojí už pred 18. ročníkom. Súťaž, ktorá si od svojho vzniku zaslúži pozitívnu publicitu, a ktorá má v odbornej aj laickej verejnosti čoraz väčší ohlas.

Je to súťaž, ktorú chceme a budeme podporovať, pretože aj pre SBA je to jedinečná príležitosť pozitívnym a zrozumiteľným spôsobom prezentovať podnikanie ako také a jeho benefity pre spoločnosť.

Nemienime len oceňovať, túžime vytvoriť s podnikateľkami jednu veľkú rodinu, v ktorej sa jej členky budú podporovať, vymieňať si skúsenosti a zároveň vytvoria komunitu, ktorá posunie ich podnikateľský potenciál ešte viac dopredu. Som rada, že môžem byť súčasťou tohto snaženia.

Martin Holák

generálny riaditeľ
Slovak Business Agency
„Podniká stále viac žien.“

Na začiatok možno trochu provokatívna myšlienka – predstavte si, že v budúcnosti by sme nepotrebovali súťaže pre podnikateľov, v ktorých by zvlášť súťažili muži a ženy. Spomínam to zámerne aby sme sa zamysleli, prečo ich potrebujeme. Vyjadruje to podľa mňa na jednej strane špecifiká rozdielneho prístupu mužov a žien k podnikaniu, ale na druhej strane aj rozdielnych podmienok ktoré spoločnosť vytvára na podnikanie práve ženám a tiež niektorých stále pretrvávajúcich mýtov vo vzťahu k podnikaniu. Pozitívnou správou však je, že podniká stále viac žien. Čo oceňujem nielen ako generálny riaditeľ, ale ako muž, ktorý veľmi citlivo vníma postavenie žien v spoločnosti, ale aj to ako postoj majú samé ženy vo vzťahu k podnikaniu. Dokonca v počte novozaložených živností ženy predbehli mužov. Avšak faktom je aj to, že kým stále viac žien začína podnikať, do 3 rokov ich s podnikaním končí výrazne viac ako mužov. Nechcem vysloviť známy predsudok, že asi robia doma mužom zázemie, ale je na zamyslenie pre odborníkov z iných oblastí, aby nám, čo podporujeme podnikanie žien, dali odpovede, aby sme zase my mohli adekvátnymi projektami podporiť to, aby ženy podnikateľky vo svojom rozhodnutí podnikať zotrvali.

Aj preto má zmysel podnikateľky podporovať či a vytvárať motivujúce a inšpirujúce prostredie a odborné aktivity ako motiváciu pre budúce a začínajúce podnikateľky. Na druhej strane pomocou súťaže Podnikateľka Slovenska, ktorá má dlhoročnú tradíciu, celkovo zvyšovať pozitívne povedomie o podnikaní vo verejnosti práve ocenením najlepších podnikateliek. Zvyšovať tak ich spoločenský status a podporiť myšlienku, že podnikanie môže byť pre ženu ako aj ktoréhokoľvek iného človeka, bez ohľadu na to či je muž alebo žena alternatívou k zamestnaniu. Pri zohľadnení individuálnych daností každej ženy to môže byť aj spôsobom sebarealizácie a životným štýlom. Tak to skutočne môže byť prínosom nielen pre jej blízkych, ale tiež ekonomický a spoločenský prínos pre celé Slovensko pretože Slovensko, to sú aj ženy podnikateľky.

V pripravovanom 18. ročníku súťaže Podnikateľky Slovenska máme niekoľko noviniek, ktoré sa dozviete postupne. Inovovali sme napríklad kategórie, ale hlavne dávame akcent na to, aby sa súťaž Podnikateľka Slovenska vnímala ako súťaž celého Slovenska. Naším cieľom je pozitívna publicita súťaže aj ocenených podnikateliek, čo by malo inšpirovať ženy od Záhorskej Vsi až po Ubľu. Jednak aby boli hrdé na ženy podnikateľky, prípadne ak podnikajú, aby neváhali a dali nám o sebe vedieť, lebo prezentáciou svojho podnikania a účasťou v súťaži prezentujú nielen seba, ale hlavne myšlienku, svojich zamestnancov, mesto, dedinu či celý región. Musíme predsa podporiť ženy, ktoré realizujú svoj podnikateľský nápad, vďaka ktorému si napríklad vyriešili vlastnú situáciu, či už samo – zamestnaním, alebo po materskej a skĺbili tak osobné, rodinné aj pracovné záujmy. Nemôžeme neoceniť niekoho, kto vytvára nové pracovné miesta, rozvíja komunitu a región, má patent čo nám závidia aj v okolitých štátoch, či zamestná celú rodinu. Či už je to e-shop, sociálny podnik, kaviareň, škôlka alebo dielňa. Nech je dôvod na podnikanie každej ženy akýkoľvek, podnikateľ to nikdy nerobí iba pre seba. Na to musíme byť patrične hrdí. Podnikateľky sú často tak zaneprázdnené a skromné, že potrebujú od iných počuť aké sú dobré a aký prínos má ich podnikanie pre komunitu a Slovensko. Napríklad aj vďaka súťaži Podnikateľka Slovenska. A som rád, že môžem byť pri tom.

Súťaž Podnikateľka Slovenska, ktorá bola založená v roku 1999, je súťažou všetkých podnikavých žien, ktoré budú zároveň inšpiráciou pre budúce podnikateľky. Podnikanie tvorí základ každej zdravej ekonomiky, a preto SBA ako organizátor súťaže hľadá ženy, ktoré podnikajú, alebo začínajú podnikať a na zisk sa pozerajú ako na niečo, čo má okrem iného benefit aj pre spoločnosť. Preto je cieľom súťaže vyzdvihnúť a oceniť podnikateľské úspechy začínajúcich ale aj etablovaných podnikateliek na trhu.