O súťaži

CHCEME OCENIŤ ŽENY, KTORÉ UŽ TERAZ SVOJÍM PODNIKANÍM TVORIA BUDÚCNOSŤ NIELEN PRE SEBA, ALE AJ PRE KOMUNITU, REGIÓN A CELÉ SLOVENSKO A PODNIKANIE VNÍMAJÚ AKO NIEČO, KDE JE MOŽNÉ PREPÁJAŤ TRADIČNÉ HODNOTY V KOMBINÁCII S INOVÁCIAMI A TVORIŤ AJ ZISK

Príhovor

Lucia Veselská

riaditeľka súťaže Podnikateľka Slovenska

Dvadsiatka je vek, keď je v živote ženy dovolené všetko. Cíti energiu, chuť užívať si a veľa v živote dokázať. V dvadsiatke sme krásne a okolitý svet nás láka všetkými možnými chuťami. Mať dvadsať je jednoducho paráda.

Dvadsať rokov má aj súťaž Podnikateľka Slovenska. Súťaž, ktorá sa už dve dekády snaží podporovať ženské podnikanie a inšpirovať ostatné dámy, aby zahodili ostych a obavy a skúsili rovnako kráčať svojou cestou. Aj nový začiatok pracovnej kariéry vonia. Tak ako svet dvadsaťročnej ženy. Príležitosťou, novými obzormi a samostatnosťou, ktorú vám práca v područí iného zamestnávateľa väčšinou ponúknuť nemôže.

Som hrdá, že spolu so Slovak Business Agency ako organizátorom súťaže, môžem podnikavým ženám ponúknuť možnosť zapojiť sa do jubilejného 20. ročníka a prezentovať svoje nápady a iniciatívy vo svete slobodného podnikania. V krajine, ktorá je už tri dekády slobodná, si nebojácne ženy vo svete tvrdého biznisu, zaslúžia úctu, rešpekt a obdiv. Podnikateľka Slovenska je ideálnou príležitosťou, ako ženské podnikanie osláviť a poďakovať za benefity, ktoré z neho pre spoločnosť plynú.

Teším sa na magický 20. ročník. Tak, ako sa každá dvadsiatnička teší na nové dobrodružstvá vo vlastnom živote.

Martin Holák

Generálny riaditeľ SBA

Súťaž by nemala byť cieľ, ale prostriedok na vytváranie čo najpozitívnejšieho obrazu o podnikaní a prostredníctvom ocenených podnikateliek dávať ženám príklad kariérnej alternatívy, ktoré vychádzajú z benefitov podnikania. Osobne si myslím, že pre ženy sa môže stať podnikanie životným štýlom a poslaním s výrazným pozitívnym prínosom pre jej rodinu a okolie. A práve preto, že existuje už množstvo reálnych príkladov z praxe, má zmysel ženy k podnikaniu motivovať a tie najlepšie oceňovať práve prostredníctvom súťaže Podnikateľka Slovenska. Našou  ambíciou je tiež vytvárať kultivované podnikateľské prostredie. K tomu prispeje práve prezentovanie úspešných podnikateľských príbehov. Nehovoriac o tom, že sa budú skvalitňovať ich podnikateľské zručnosti, lebo okrem súťaže budeme v priebehu roka ponúkať aktivity aj tým, ktoré nad podnikaním rozmýšľajú, alebo začínajú. Chceme, aby sme v Slovak Business Agency  s podnikateľkami vytvorili „rodinu“, v ktorej sa budú jej členky podporovať, neformálne vymieňať skúsenosti, spoznávať a možno aj podnikať. V neposlednom rade je naším cieľom, aby sa do súťaže prihlasovali ženy z celého Slovenska, lebo vieme ako je dôležitý ekonomický rast všetkých regiónov a akú váhu bude mať ocenený silný podnikateľský príbeh ženy povedzme z malej obce v odľahlom kúte Slovenska s veľkou nezamestnanosťou. Tu si uvedomujeme aj nemerateľný morálny dosah a spoločenskú zodpovednosť nás ako organizátorov súťaže. Je to pre nás výzva aj pri organizovaní jubilejného 20. ročníka súťaže Podnikateľka Slovenska.

Súťaž Podnikateľka Slovenska, ktorá bola založená v roku 1999, je súťažou všetkých podnikavých žien, ktoré budú zároveň inšpiráciou pre budúce podnikateľky. Podnikanie tvorí základ každej zdravej ekonomiky, a preto Slovak Business Agency  ako organizátor súťaže hľadá ženy, ktoré podnikajú, alebo začínajú podnikať a na zisk sa pozerajú ako na niečo, čo má okrem iného benefit aj pre spoločnosť. Preto je cieľom súťaže vyzdvihnúť a oceniť podnikateľské úspechy začínajúcich ale aj etablovaných podnikateliek na trhu.