O súťaži

CHCEME OCENIŤ ŽENY, KTORÉ UŽ TERAZ SVOJÍM PODNIKANÍM TVORIA BUDÚCNOSŤ NIELEN PRE SEBA, ALE AJ PRE KOMUNITU, REGIÓN A CELÉ SLOVENSKO A PODNIKANIE VNÍMAJÚ AKO NIEČO, KDE JE MOŽNÉ PREPÁJAŤ TRADIČNÉ HODNOTY V KOMBINÁCII S INOVÁCIAMI A TVORIŤ AJ ZISK

Príhovor

Lucia Veselská

riaditeľka súťaže Podnikateľka Slovenska

Majú nápad, víziu, energiu a chuť dokázať, že cesta akou sa v živote vybrali, má zmysel a perspektívu. A v neposlednom rade, kráčajú po ceste, ktorú sa oplatí nasledovať. Aj preto je ich práca prínosom pre spoločnosť a zároveň inšpiráciou. Práve takýmto ženám – podnikateľkám je určená naša súťaž, ktorá stojí už pred 19. ročníkom. Súťaž, ktorá si od svojho vzniku zaslúži pozitívnu publicitu, a ktorá má v odbornej aj laickej verejnosti čoraz väčší ohlas.

Je to súťaž, ktorú chceme a budeme podporovať, pretože aj pre SBA je to jedinečná príležitosť pozitívnym a zrozumiteľným spôsobom prezentovať podnikanie ako také a jeho benefity pre spoločnosť.

Nemienime len oceňovať, túžime vytvoriť s podnikateľkami jednu veľkú rodinu, v ktorej sa jej členky budú podporovať, vymieňať si skúsenosti a zároveň vytvoria komunitu, ktorá posunie ich podnikateľský potenciál ešte viac dopredu. Som rada, že môžem byť súčasťou tohto snaženia.

Martin Holák

Generálny riaditeľ SBA

Súťaž by nemala byť cieľ, ale prostriedok na vytváranie čo najpozitívnejšieho obrazu o podnikaní a prostredníctvom ocenených podnikateliek dávať ženám príklad kariérnej alternatívy, ktoré vychádzajú z benefitov podnikania. Osobne si myslím, že pre ženy sa môže stať podnikanie životným štýlom a poslaním s výrazným pozitívnym prínosom pre jej rodinu a okolie. A práve preto, že existuje už množstvo reálnych príkladov z praxe, má zmysel ženy k podnikaniu motivovať a tie najlepšie oceňovať práve prostredníctvom súťaže Podnikateľka Slovenska. Našou  ambíciou je tiež vytvárať kultivované podnikateľské prostredie. K tomu prispeje práve prezentovanie úspešných podnikateľských príbehov. Nehovoriac o tom, že sa budú skvalitňovať ich podnikateľské zručnosti, lebo okrem súťaže budeme v priebehu roka ponúkať aktivity aj tým, ktoré nad podnikaním rozmýšľajú, alebo začínajú. Chceme, aby sme v Slovak Business Agency  s podnikateľkami vytvorili „rodinu“, v ktorej sa budú jej členky podporovať, neformálne vymieňať skúsenosti, spoznávať a možno aj podnikať. V neposlednom rade je naším cieľom, aby sa do súťaže prihlasovali ženy z celého Slovenska, lebo vieme ako je dôležitý ekonomický rast všetkých regiónov a akú váhu bude mať ocenený silný podnikateľský príbeh ženy povedzme z malej obce v odľahlom kúte Slovenska s veľkou nezamestnanosťou. Tu si uvedomujeme aj nemerateľný morálny dosah a spoločenskú zodpovednosť nás ako organizátorov súťaže. Je to pre nás výzva aj pri organizovaní nového 19. ročníka súťaže Podnikateľka Slovenska.

Súťaž Podnikateľka Slovenska, ktorá bola založená v roku 1999, je súťažou všetkých podnikavých žien, ktoré budú zároveň inšpiráciou pre budúce podnikateľky. Podnikanie tvorí základ každej zdravej ekonomiky, a preto Slovak Business Agency  ako organizátor súťaže hľadá ženy, ktoré podnikajú, alebo začínajú podnikať a na zisk sa pozerajú ako na niečo, čo má okrem iného benefit aj pre spoločnosť. Preto je cieľom súťaže vyzdvihnúť a oceniť podnikateľské úspechy začínajúcich ale aj etablovaných podnikateliek na trhu.