O nás

CHCEME OCENIŤ ŽENY, KTORÉ UŽ TERAZ SVOJÍM PODNIKANÍM TVORIA BUDÚCNOSŤ NIELEN PRE SEBA, ALE AJ PRE KOMUNITU, REGIÓN A CELÉ SLOVENSKO A PODNIKANIE VNÍMAJÚ AKO NIEČO, KDE JE MOŽNÉ PREPÁJAŤ TRADIČNÉ HODNOTY V KOMBINÁCII S INOVÁCIAMI A TVORIŤ AJ ZISK

 

SBA

Organizátor súťaže
Faktom je, že podnikanie ako kariérnu alternatívu zvažuje stále viac žien.

Cieľom Slovak Business Agency (SBA) je, aby o podnikaní ženy na Slovensku nielen snívali a rozprávali. Preto vytvára pre podnikateľky podporné prostredie a v ňom aktivity, ktoré si nájdu svojho adresáta, či už to bude začínajúca podnikateľka, ktorá sa potrebuje zorientovať v legislatíve, napísať biznis plán alebo sa v inšpiratívnych stretnutiach s úspešnými podnikateľkami utvrdiť vo svojom rozhodnutí, či len jednoducho počuť, že to nebude ľutovať. Slovak Business Agency intenzívne podporuje vznik a rozvoj nových podnikateľských subjektov, čím prispieva k vytvoreniu komunity podnikateliek zdieľajúcich rovnaké hodnoty v podnikaní, pretože podnikanie tvorí základ každej zdravej ekonomiky. A nie náhodou sú ženy považované za budúcnosť podnikateľského stavu. Keďže chceme, aby o úspechu podnikateliek vedelo nielen ich najbližšie okolie, ale aj spoločnosť, prirodzeným vyústením je súťaž Podnikateľka Slovenska, ktorej 19. ročník SBA pripravuje.

Súťaž Podnikateľka Slovenska bola založená v roku 1999. Je súťažou všetkých podnikavých žien, ktoré sú inšpiráciou pre budúce podnikateľky a zároveň prostredníctvom nej chceme oceniť už etablované podnikateľky, ktoré úspešne v podnikaní realizujú svoju víziu a súčasne majú zmysel pre spoločenskú zodpovednosť. Podnikanie vnímajú ako službu a na zisk sa pozerajú ako na benefit nielen pre seba, ale aj pre spoločnosť. Pozitívnou publicitou úspešných podnikateliek chceme upozorniť verejnosť na pozitívny prínos podnikania a predstaviť podnikateľské úspechy, ktorými je možné rozvíjať tradičné hodnoty v kombinácii s inováciami a tvoriť aj zisk. Okrem toho účasťou v súťaži podnikateľky získajú nielen morálne ocenenie, ale aj nové impulzy a inšpiráciu pre podnikanie a presvedčenie, že ich podnikanie má zmysel. Vďaka súťaži Podnikateľka Slovenska ich bude poznať celé Slovensko a bude na ne patrične hrdé. Súťažou Podnikateľka Slovenska chceme ženy – podnikateľky objaviť, podporiť a oceniť.