AKTUALITY

ROZMÝŠĽATE NAD TÝM, ŽE ZAČNETE PODNIKAŤ?
TAK TREBA NIEČO PODNIKNÚŤ!

Ján Palenčár: “Na Slovensku sa dá úspešne podnikať”

Rozhovor s Jánom Palenčárom, prezidentom NARKS.

Na Slovensku stále pretrváva stále väčší záujem medzi ženami o podnikanie. Čím je spôsobený tento rastúci trend?
Ten dôvod je na jednej strane ten, že celková ekonomická situácia je dobrá. To znamená, že dámy vidia príležitosti na trhu. Na druhej strane je tu ten benefit, že podnikateľka má väčšiu časovú flexibilitu a napríklad starostlivosť o rodinu a ďalšie povinnosti sa dajú skôr skĺbiť ako povedzme v prípade klasického zamestnania. Dnes hovoriť o tom, že pracujeme 8,5 hodiny je asi nereálne, pretože štandardne sa práca natiahne. To je jeden dôvod prečo počet podnikateliek stúpa. Druhý dôvod nie je úplne pozitívny. Dnes je taký trend, že zamestnávatelia tlačia svojich zamestnancov do toho, aby k nim prišli pracovať na živnosť, čiže cez živnosti sa zakrýva trvalý pracovný pomer. Je to problém, ktorým sa treba zaoberať a povedať, prečo to tak je… vysoké odvodové zaťaženie, ďalšie povinnosti týkajúce sa zamestnávania ľudí…

Niektorí ľudia, často sú to práve muži, tvrdia, že ženy vždy budú viac podnikať v segmente služieb, maloobchodu a len málokedy budú úspešné v typicky „mužských„ odboroch. Súhlasíte?
Vôbec nie. Ja si myslím, že ženy majú rovnaké predpoklady a v mnohých odvetviach vedia byť úspešnejšími podnikateľmi ako muži. Preto si myslím, že ženy sa v akejkoľvek oblasti hospodárstva dokážu úspešne uplatniť. Zároveň som presvedčený, že úloha matky v rodine je rovnako nezameniteľná ako úloha otca a predovšetkým obdobie materskej (prvé tri roky dieťaťa) je prítomnosť matky nesmierne dôležitá a práve toto obdobie môže byť pre ženy podnikateľky veľmi náročné a znevýhodňuje ich oproti mužom. Keď si dnes pozrieme koľko je u nás úspešných podnikateliek a nie sú to iba malé biznisy, ktoré robia, ale aj úspešných žien mimo biznisu, napríklad v korporátnom prostredí, tak som presvedčený o tom, že ženy majú rovnaký potenciál byť úspešnými podnikateľkami ako muži.

Aké podmienky treba vytvárať smerom k ženám aby sa pre podnikanie rozhodli a potom v ňom aj vytrvali?
Myslím si, že je dôležité v tomto smere nezameriavať opatrenia priamo na ženy. Nie je vhodné v podnikateľskom prostredí nejakým spôsobom pozitívne diskriminovať ženy, lebo vtedy narazíme na problémy a skĺzneme do tém, ktoré vôbec nie sú prospešné. Je potrebné aby sa celkovo kultivovalo podnikateľské prostredie. Ako najväčší problém vidím vymožiteľnosť práva. To je v podstate to, čo robí podnikateľom najväčší problém. Treba sa zamerať aj na administratívnu záťaž podnikateľov a daňové a odvodové zaťaženie. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležitý aj prístup k informáciám. Tu by som uviedol ako pozitívny príklad SBA, kde sa organizujú školenia a workshopy bez ohľadu na pohlavie. Aby sa akýkoľvek záujemca o podnikanie dokázal správne rozhodnúť, potrebuje informácie a tie dostane práve na školeniach, kde sa stretne aj s podnikateľmi a ľuďmi, ktorí v tom prostredí pôsobia a tvoria ho. Či sú to legislatívci, právnici, kouči alebo učtovníci. Samozrejme, niektoré témy školení môžu byť venované špeciálne témam, ktoré sa týkajú žien.

Trochu provokatívna otázka, myslíte si, že bude pozitívnym signálom, keď raz nebude špecializovaná súťaž v podnikaní iba pre ženy?
Ja si myslím že aktivity smerom k Podnikateľke Slovenska nerozdeľujú podnikateľské prostredie. Ja by som povedal, že ho dopĺňajú a povzbudzujú dámy, aby začali podnikať. Vďaka súťaži Podnikateľka Slovenska si môže verejnosť vypočuť úspešné a inšpiratívne príbehy. Nezanedbateľná je samozrejme pozitívna publicita, ktorú súťaž má.

Vy sám ste podnikateľ. Aká bola vaša motivácia podnikať?
Počas školy som začal pracovať v realitných službách a v priebehu 2-3 rokov som začal rozmýšľať, ako by som mohol túto službu ponúknuť inak, lepšie a poskytnúť klientom vyššiu pridanú hodnotu a toto všetko robiť na vlastný účet a na vlastné riziko. Na začiatku bol môj pôvodný zámer ohraničený realitnou činnosťou a postupne sa rozšíril o developerskú činnosť, poradenstvo v oblasti investičných zámerov v realitách a pod.

Veľa ľudí ide do podnikania s tým, že má iba nápad a nadšenie. S čím by mal človek počítať, keď sa rozhodne podnikať?
Sú viaceré možnosti, prečo idem podnikať. Na jednej strane to môže byť preto, že poznám nejakú činnosť a idem to robiť na vlastný účet. Vtedy je to jednoduchšie, lebo poznám problematiku a už si iba poviem, že beriem na seba riziko podnikania. Potom tu máme druhú možnosť, a to tú, že mám nápad, ktorý sa mi zdá byť jedinečný a myslím si, že by mohol byť úspešný, čo v podnikaní znamená, že to musí byť aj profitabilné. Moja rada je, že ak majú začínajúce podnikateľky/podnikatelia vo svojom okolí ľudí, s ktorými sa vedia poradiť, ktorí sa vedia pozrieť na ekonomickú stránku, zároveň je užitočné získať informácie z workshopov a školení aby si podnikateľky mohli zodpovedne vyhodnotiť či ich nápad bude aj profitabilný a podnikanie dlhodobo udržateľné, potom sa predíde finančnému neúspechu.

Aké podnikateľské príbehy vás oslovujú?
To čo ma oslovuje, je kombinácia úspechov v živote podnikateľa. Čo znamená, od úvodu podnikania až po prekonanie veľkej prekážky, ktorú nie každý podnikateľ zvládne. Myslím tým schopnosť odovzdať vedenie svojej firmy a dokázať si povedať v nejakej chvíli, že na to nestačím ako majiteľ a tvorca myšlienky a potrebujem to odovzdať ďalej. Potom si vážim ľudí, ktorí v rámci rodiny dokážu posunúť podnikanie a vybudovať dlhodobo prosperujúce rodinné firmy. To je pre mňa synonymom podnikateľského úspechu.

Aké podnikateľské prostredie máme v súčasnosti na Slovensku? Praje podnikateľom?
Myslím si, že na Slovensku sa dá úspešne podnikať. Podmienky na podnikanie sú dobré, ale na to aby sme si ešte viac zlepšili životnú úroveň, aby sme dokázali zamestnávať mladých ľudí, napríklad aj tí malí podnikatelia, na tom treba ešte popracovať. Malí a strední podnikatelia tvoria gro ekonomiky Slovenska a inak to ani nebude, ale práve na nich sa v legislatíve často zabúda a pritom to sú tí najzraniteľnejší. Aby sme naozaj mohli povedať, že je tu vyvážené a dobré podnikateľské prostredie, tlačme na vymožiteľnosť práva, pozrime sa na daňové, odvodové a administratívne zaťaženie malých a stredných podnikateľov. U nás sociálny systém nikoho nerozmaznáva a vo všeobecnosti sú ľudia, či už sú to ženy alebo muži, pozitívne nastavení, že budú pracovať, podnikať a majú drive a nápady.

Sú ženy podnikavé?
Ženám svedčí podnikanie. Ženy sú podnikavé, kreatívne a majú veľkú výhodu oproti mužom, že sú zodpovednejšie.


Parse error: syntax error, unexpected end of file in /nfsmnt/hosting1_2/3/c/3cf8e9ed-32b2-40c1-80ed-9cd66fbf077f/podnikatelkaslovenska.sk/web/wp-content/themes/html5blank-stable/page-6.php on line 99