Darina Tvoríková

NOVA REIS, s.r.o.

Darina Tvoríková začala podnikať v roku 1989 ako živnostníčka. Do podnikania vstúpila sprostredkovaním obchodných aktivít talianskych podnikateľov na Slovensku v rôznych oblastiach. Po úspešnom vstupe do oblasti podnikania sa rozhodla založiť si vlastnú firmu NOVA REIS s.r.o.. Vďaka absolvovaniu štúdia na Strednej Umeleckopriemyselnej Škole v Bratislave, odbor rezbárstvo a  svojej celoživotnej  náklonnosti k estetike, si vybrala oblasť podnikania, ktorá úzko súvisí s umením a dizajnom. Zariaďuje interiéry rôzneho druhu  nábytkom dovezeným z Talianska, kde celoživotne čerpá inšpiráciu. Popri podnikaní absolvovala štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta Politických vied a medzinárodných vzťahov. Po skončení štúdia sa jej otvorili nové  možnosti.  Naďalej sa však venovala podnikaniu na Slovensku. K  zariaďovaniu interiérov a dovozu  talianskeho nábytku, pribudla aj aktivita v oblasti módy. Vďaka kontaktom s talianskymi módnymi dizajnérmi a kožušníkmi, rozšírila svoje podnikanie o oblasť  módy. V Bratislave vytvorila módne štúdio DARIN COLLECTION, kde prezentuje modely talianskych firiem Bortolami a Albertalli, pričom sa podieľa na tvorbe dizajnu modelov. Venuje sa aj redizajnu kožuchov. Využíva materiál, ktorý patrí medzi trvale hodnoty a mení ho na aktuálne modely. Aktivitami v oblasti módy prispieva k adekvátnemu postaveniu a sebavedomiu žien na Slovensku.