AKTUALITY

ROZMÝŠĽATE NAD TÝM, ŽE ZAČNETE PODNIKAŤ?
TAK TREBA NIEČO PODNIKNÚŤ!

Elena Kohútiková: „Mám veľký rešpekt pred podnikaním“

Rozhovor s Elenou Kohútikovou, bývalou zástupkyňou generálneho riaditeľa VÚB banky.

Čo pre vás osobne znamená ocenenie Cena za podporu a rozvoj podnikania na Slovensku?
Túto cenu si veľmi vážim a je pre mňa povzbudením pokračovať v tom, čo sme pred 9 rokmi vo VÚB banke začali organizovaním Akadémie pre podnikavé ženy. Potvrdilo sa nám, že podporovať ženy v začínajúcom podnikaní prináša ovocie nielen im, ale celému podnikateľskému prostrediu. Je to cena nielen pre mňa, ale aj pre moje kolegyne, s ktorými sme tento projekt rozbehli a založili tak tradíciu pomoci začínajúcim podnikateľkám.

Stále viac žien volí podnikanie ako alternatívu ku klasickému zamestnaniu. Čo si myslíte o tomto rastúcom trende?
Veľa žien si vyberie podnikanie ako svoju profesionálnu životnú cestu, no mnohé začínajú podnikať práve vtedy, keď si zakladajú rodinu. V podnikaní vidia priestor nielen pre realizáciu svojich snov, ale aj lepšieho zladenia profesionálneho a súkromného život a vedia si lepšie organizovať čas a vytvárať tak priestor pre výchovu detí.

V čom majú ženy podnikateľky iný prístup ako muži?
Ženy vstupujú do podnikania s veľkým entuziazmom, mnohokrát spontánne a väčšinou sa orientujú na domáci trh. Najčastejšie podnikajú v oblasti služieb. Zvyčajne podnikajú samé alebo iba s malým počtom zamestnancov. Ženy mnohokrát začínajú podnikať bez predchádzajúcej podrobnej prípravy, pričom muži práve tejto príprave venujú najviac času. Muži venujú tiež viac pozornosti vzdelávaniu v oblasti podnikateľského kumštu, ženy sa viacej vzdelávajú vo svojom odbore. Tým, aký spôsob podnikania a v akých oblastiach si ženy volia, sú menej náročné na počiatočný kapitál, u mužov sú nároky na počiatočný kapitál omnoho vyššie.

Ak by ste mali poradiť žene ktorá sa ešte len rozhoduje pre podnikanie, čo by to bolo? Na čo by sa mala pripraviť?
Každá žena, ktorá sa chystá podnikať, by sa na tento krok mala dostatočne pripraviť. Nestačí mať iba nápad, treba zistiť, či je tento nápad originálny a či je po ňom na trhu dostatočný dopyt. Prieskum trhu, konkurencie a vytypovanie zákazníka, pre ktorého sú produkt či služba určené, je prvým krokom, ktorý odporúčam urobiť. Druhým krokom je príprava dobrého „biznis“ plánu so všetkým, čo k tomu patrí, aj so scenármi, ako sa rozvíjať, keď sa trh mojim produktom nasýti, resp. keď dopyt po ňom poklesne. Ďalším krokom je správne stanovenie ceny a príprava marketingovej stratégie. Samozrejme, aj rozhodnutie o forme podnikania je kľúčové – či začnem podnikať ako živnostníčka alebo s.r.o. To sú najčastejšie formy, akými začínajú naše podnikateľky svoju podnikateľskú činnosť. A tu treba zvažovať aj daňové a odvodové otázky.

Donedávna podnikalo viac mužov avšak situácia sa postupne mení , pretože podniká stále viac žien, ale zároveň ich aj približne po troch rokoch viac končí. Aké sú tie hlavné prekážky?
To, prečo viac žien v pomerne krátkom čase od začatia podnikania končí, som už naznačila. Časť z nich začína podnikať spontánne, bez dostatočnej prípravy na podnikanie a tiež bez dostatočnej analýzy svojej klientskej bázy a dostatočného marketingu. Taktiež sa mnoho žien vzdá pri prvom, druhom neúspechu. Muži si veria viac.

Akú podporu reálne potrebujú na Slovensku podnikateľky?
Ženy – podnikateľky veľmi potrebujú podporu od svojich najbližších – partnera, rodiny a priateľov. Potrebujú povzbudenie, rady a vo väčšine prípadov i počiatočný kapitál, ktorý hľadajú veľmi často práve v okruhu svojich najbližších. Na to, aby sa podnikanie žien stalo úspešným, je určite dôležité, aby fungovali rôzne podporné programy – hlavne vzdelávacieho charakteru, poradenstvo právne a daňové, ale aj aby videli príklady iných podnikateliek – žien, ktoré v podnikaní uspeli a stali sa z nich úspešné podnikateľky. Preto je takáto súťaž, ako napr. Podnikateľka Slovenska veľmi dôležitá na budovanie nielen sebavedomia u podnikateliek, ale aj spoločenskej klímy, ktorá bude napomáhať väčšej rozmanitosti podnikateľského prostredia. Povzbudenie a príklady žien, ktoré uspeli, sú dôležité pre poznanie, že aj tieto úspešné podnikateľky riešili tie isté problémy a dilemy, s akými sa stretávajú tie ženy, ktoré iba začínajú. A to im dáva viacej istoty a odvahy do podnikania vstupovať.

Aký význam má podnikanie žien z pohľadu ekonóma pre našu ekonomiku?
Podnikanie žien nielenže kultivuje podnikateľské prostredie a prináša do neho inú kultúru a metódy, ale zároveň pomáha budovať tú časť ekonomiky, ktorú tvorí malé a stredné podnikanie. Práve malé a stredné podnikanie je kľúčovou súčasťou rozvoja ekonomiky, pretože dáva ekonomike flexibilitu a prináša nové smery, kde sa ekonomika môže rozvíjať. Preto je dôležité, aby sme podnikanie žien podporovali a vítali.

Na čo musia byť ženy pripravené keď sa rozhodnú podnikať?
Rozhodnutie začať podnikať je rozhodnutím nie ľahkým a ja osobne obdivujem každú ženu, ktorá sa na túto cestu dala. Ženy sa musia pripraviť na to, že podnikateľský chlebíček prináša veľa nečakaných situácií a veľmi skoro po začatí podnikania sa stretávajú nielen s konkurenciou, s ktorou musia počítať, ale i častými zmenami legislatívy, daňovej a odvodovej politiky, neočakávanými nákladmi, s ktorými v pôvodných plánoch nerátali a i so zmenou preferencií a očakávaní klientov. Preto je dôležité neustále sledovať, čo sa deje v oblastiach, ktoré ovplyvňujú podnikanie a tiež ako sa vyvíja tá sféra, v ktorej ženy podnikajú. Podnikanie – to sú dynamické zmeny podnikateľského prostredia, ktoré môžu byť vyvolané rôznymi faktormi, či už u nás doma, alebo v zahraničí.

Aké podnikateľské príbehy vás najviac oslovujú?
Vo svojom živote som sa stretla s mnohými podnikateľskými príbehmi. Mňa najviac oslovujú podnikateľky, ktoré sa neboja otvárať nové – mnohokrát – netradičné oblasti pre svoje podnikanie a ktoré sa nezľaknú ani prvej, ani druhej, ani ďalšej prekážky, ale berú ich ako súčasť svojho podnikateľského života a ako posun dopredu. Oslovujú ma tie príbehy, kde sa podnikateľky nebáli rozširovať svoje podnikanie a rozšírili ho nielen doma, ale aj na zahraničné trhy.

Ak by ste museli začať podnikať, v akej oblasti by to bolo?
Ja osobne mám veľký rešpekt pred podnikaním. Mojim snom vždy bolo mať reštauráciu. Aj som si ju v mojich snoch naplánovala, aj som sa v nej videla… no nikdy som si tento sen nesplnila. Niektoré sny v našom živote zostanú nesplnené…

Čo by ste popriali ženám podnikateľkám?
Ženám podnikateľkám prajem to, aby sa dobre pripravili na svoje podnikanie, aby sa nezľakli problémov, ktoré určite prídu a aby vždy hľadali cesty, ako ich riešiť a posúvať sa ďalej. Aby sa nevzdávali a išli za svojim podnikateľským snom s odvahou a vášňou. Vtedy sa im ich podnikateľský sen určite splní.

A na záver trochu provokatívna otázka, či existuje podľa vás „ženské“ podnikanie? Alebo by sa podnikanie nemalo deliť na ženské a iné…?
Podľa mňa neexistuje ženské a mužské podnikanie. Podnikanie je podnikanie. Ale existuje ženská a mužská kultúra podnikania a keď sa tieto dve kultúry spoja, tak vznikne jedno tvorivé a férové podnikateľské prostredie – a ja tomu verím.


Parse error: syntax error, unexpected end of file in /nfsmnt/hosting1_2/3/c/3cf8e9ed-32b2-40c1-80ed-9cd66fbf077f/podnikatelkaslovenska.sk/web/wp-content/themes/html5blank-stable/page-6.php on line 99