AKTUALITY

ROZMÝŠĽATE NAD TÝM, ŽE ZAČNETE PODNIKAŤ?
TAK TREBA NIEČO PODNIKNÚŤ!

„CrossEUWBA“ (Enhancing the cross-sector emergence of new women business angels across Europe)

O projekte CrossEUWBA, zameraným na podporu podnikania žien, ktorého cieľom je uľahčiť financovanie podnikania žien podnikateliek práve za pomoci podnikateľských anjelov (primárne, ale nie výlučne, ženských) a prispieť tak k podpore súkromného investovania do podnikania v Európe, sme sa porozprávali s Katkou Gavalcovou, manažérkou medzinárodných aktivít SBA.

1. Predstavte nám projekt, v ktorom investori, tzv. podnikateľský anjeli pomôžu rozbehnúť podnikanie?

Hlavným cieľom projektu s názvom ,,CrossEUWBA“ (Enhancing the cross-sector emergence of new women business angels across Europe), spolufinancovaným EÚ, je uľahčiť financovanie podnikania žien podnikateliek za pomoci ženských podnikateľských anjelov a prispieť tak k podpore súkromného investovania do podnikania v Európe.

V rámci projektu sa snažíme zvyšovať povedomie o anjelskom investovaní, vzdelávať v tejto oblasti, podporovať pripravenosť startupov prezentovať sa pred investormi a podporiť vzájomné prepojenie anjelských investoriek a startupistiek na národnej aj medzinárodnej úrovni. Projekt trvá do konca roku 2018.

2. Kto sú partneri projektu?

Projekt spája skúsenosti šiestich partnerov z 5 európskych krajín s odbornými znalosťami v oblasti podpory podnikania žien.
aktívny Women Business klub – neformálne združenie ženských podnikateľských anjelov Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet (FPK) – Poľsko
obchodné a priemyselné komory:
Italienische Handelskammer für Deutschland (ITKAM) – Nemecko (koordinátor projektu)
Heraklion Chamber of Commerce and Industry (HCCI) – Grécko.
organizácie na podporu podnikania: Slovak Business Agency (SBA) – Slovensko; Innogate to Europe (INNO) – Španielsko; Polish Agency for Enterprise Development (PARP) – Poľsko.

3. Akú úlohu v procese zohráva SBA ako partner projektu? Ako doň vstupuje?

SBA sa snaží zvýšiť povedomie o téme anjelského investovania, vzdelávať v tejto oblasti, podporiť vzájomné prepojenie (potenciálnych) anjelských investoriek a start-upistiek na národnej aj medzinárodnej úrovni a vytvárať priaznivé prostredie pre vznik sietí ženských podnikateľských anjelov, združení a klubov anjelských investoriek.

SBA ako aj ostatní partneri projektu, nevstupujú do rokovaní medzi investormi a podnikateľmi. Investícii predchádza proces due diligence, ktorý je uskutočňovaný investorkami, ktoré majú k dispozícií konzultácie so skúseným mentorom. Partneri projektu CrossEUWBA iniciujú stretnutia investorov, ktorí majú záujem o investovanie a spoluprácu so start-upmi. Zúčastňujú sa na projekte ako nezávislá podpora ich prepájania a vzniku nových partnerstiev.

4. Kto sú podnikateľskými anjelmi? Sú to muži, ženy? A kto sa nimi môže stať?

Pojem podnikateľský anjel označuje fyzickú osobu (muža aj ženu)– individuálneho investora, ktorý disponuje voľným finančným kapitálom, ktorý zhodnocuje tým, že investuje do projektov iných podnikateľov v rannom štádiu rozvoja podnikania. Podnikateľskí anjeli spravidla investujú do zámerov s výrazným rastovým potenciálom, pričom okrem financií poskytujú podnikateľom aj svoj čas, know-how a kontakty.

Z pohľadu projektu CrossEUWBA sa podnikateľským anjelom môže stať skúsená podnikateľka s voľným finančným kapitálom, ktorá hľadá zaujímavé investičné príležitosti na lokálnom či európskom trhu, a je ochotná podeliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti so start-upmi a začínajúcimi podnikateľkami.

5. Aká je motivácia podnikateľských anjelov aby investovali a aký to má pre nich prínos okrem zisku?

Medzi vyplývajúce výhody zapojenia sa do projektu ako potenciálna podnikateľská anjelka patrí príležitosť stať sa súčasťou medzinárodného klubu, nadviazanie aktívneho vzťahu a spolupráce so začínajúcimi podnikateľmi, podnikateľkami, investorkami a odborníkmi z oblasti investovania, účasť na pitchingových podujatiach, tréning a mentoring v oblasti anjelského investovania, príležitosť spoznávať zaujímavé projekty, možnosť úspešnej investície či hodnotné zručnosti a skúsenosti.

6. Začínajúce podnikateľky môžu prezentovať svoje nápady pred investormi, podnikateľskými anjelmi. Ako prebieha prezentácia a následný proces hodnotenia?

Počas pitchingových podujatí organizovaných v rámci projektu majú vybrané startupy priestor 10 minút na prezentáciu svojho projektu, po ktorých nasleduje 15 minút vyhradených na otázky potenciálnych investoriek. Prezentácie nie sú hodnotené, snažíme sa skôr vytvoriť priestor a príjemnú atmosféru pre networking a vznik zaujímavých spoluprác.

7. Aké nápady sú prioritne podporované, myslím tým oblasť…

Z našej doterajšej skúsenosti sa nedá hovoriť o konkrétnej oblasti. Je to veľmi individuálne. Záleží na oblasti skúseností investorky, ako aj “chémii”, ktorá je medzi investorkou a tímom, a schopnosti vybudovania si vzájomnej dôvery.

8. Aké ženy podnikateľky majú o projekt záujem?

Sú to najmä aktívne ženy, ktoré sú otvorené novým príležitostiam a zaujíma ich téma anjelského investovania. Na jednej strane hľadáme ženy, ktoré majú záujem podporiť začínajúce podnikateľky, akými boli kedysi aj oni, a na strane druhej, startupistky s cieľom predstaviť sa, nájsť nové kontakty, zbierať nové skúsenosti a získať príležitosti financovania.

9. Aký má potenciál podnikanie žien a prečo ho treba podporovať?

Osobne súhlasím s názorom výkonného riaditeľa Golden Seeds – siete anjelských investorov, ktorá podporuje výlučne spoločnosti riadené ženami, Davida Nethero. Ženy zakladajú podniky, ktoré riešia reálne problémy, postupujú vpred s menším kapitálom, ale s bohatými skúsenosťami a sú otvorené spolupráci. Prečo investovať do podnikov riadených ženami vysvetľuje David Nethero v jeho článku „Why Investing in Women-Led Startups Is the Smart Move“. ?


Parse error: syntax error, unexpected end of file in /nfsmnt/hosting1_2/3/c/3cf8e9ed-32b2-40c1-80ed-9cd66fbf077f/podnikatelkaslovenska.sk/web/wp-content/themes/html5blank-stable/page-6.php on line 99